Träningstider

 

REGLER
Provträna en (1)träning
Se mer info under Nybörjarkurs
Börja i grupp som passar dig
Nybörjare kan träna i gympakläder
Dräkt, kurshäfte mm, info i dojon

FÖRKLARING TILL SCHEMAT
Barn = 8 - 11 år (Flytande gränser)

Ungdom = 12 - 14 år

Junior = (15 - 17 år) = Tränar med vuxen

Vuxen = 18 - 89 år

Undantag från schemat är under jul/sommar då schemat är sammanslaget till en grupp (ej barn).