Träningstider

 

REGLER
Provträna en (1) träning
Se mer info under Nybörjarkurs
Börja i grupp som passar dig
Nybörjare kan träna i gympakläder
Dräkt, kurshäfte mm, info i dojon

FÖRKLARING TILL SCHEMAT
Barn            7 - 11 år (flytande gränser)

Ungdom    12 - 15 år

Junior        16 - 17 år 

Vuxen        18 - 89 år

Undantag från schemat är under jul/sommar då schemat är sammanslaget till en grupp (ej barn).